Ta strona używa plików Cookies. Korzystanie z niej oznacza zgodę na używanie Cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

PRZEWODNIK LEKARZA” 1(73)2005

Konferencja dotycząca problematyki stopy cukrzycowej

Problematyce stopy cukrzycowej została poświęcona konferencja, która odbyła się 13 stycznia w Katowicach i 15 stycznia 2005 r. w Łodzi. Organizatorem było Skandynawskie Laboratorium Ortopedyczne (SOl-Polska), które od 1999 roku prowadzi indywidualny serwis protetyczny i ortotyczny w Polsce. Siedziba firmy mieści się w Łodzi, a jej oddziały znajdują się również w Tarnowskich Górach oraz w Warszawie. Firma ta była wykonawcą i sponsorem nowoczesnej protezy dla Jasia Meli, która sprawdziła się w ekstremalnych warunkach w czasie wyprawy Marka Kamieńskiego „Razem na biegun”.

W kongresie w Katowicach i Łodzi uczestniczyło 200 lekarzy, zarówno chirurgów, diabetologów, podiatrów, ortopedów jak i rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Wysoką rangę wydarzenia podkreślał fakt, iż patronat nad konferencją objęła Międzynarodowa Organizacja Zrzeszająca Protetyków i Ortotyków (ISPO) oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – oddział łódzki oraz śląski. Prelegentami były wybitne autorytety szwedzkiego środowiska medycznego – prof. Anders Stenström (chirurg ortopeda) i Bengt Soderberg (protetyk, ortotyk, prezes szwedzkiego oddziału ISPO) oraz Paweł Stęsicki (protetyk, pracownik SOL)

Prelekcje na konferencji dotyczyły następujących tematów:

-epidemiologia stopy cukrzycowej. Patofizjologia. Wpływ sytuacji socjo-ekonomicznej.

-kliniczne i laboratoryjne badania w celu stawiania poprawnej diagnozy.

-klasyfikacja ran.

-problemy z chodzeniem oraz ucisk na stopy.

zapobieganie powstawaniu owrzodzeń stóp cukrzycowych.

-leczenie owrzodzeń stóp cukrzycowych – kontrola metaboliczna, naczyniowa i chirurgia ortopedyczna, chirurgiczne opracowywanie ran.

-leczenie za pomocą zaopatrzenia ortotycznego: wkładki, obuwie, środki ochronne.

-powierzchowne i głębokie infekcje stóp cukrzycowych.

-ucisk w górnej części podeszwowej obuwia.

-rozwój metody CHARCOT dotyczącej chirurgii stopy oraz leczniczych środków ortopedycznych.

-wyniki leczenia problemu stopy cukrzycowej (analiza znaczenia zespołów lekarskich oraz centrów diabetycznych w oparciu o 20-letnie doświadczenie).

Zorganizowanie kongresu o stopie cukrzycowej podyktowane było potrzebą, która wyłaniała się z obserwacji i badań medycznych. Szacuje się, że w najbliższych latach nastąpi wzrost zachorowań na cukrzycę o 170 proc. w krajach rozwijających się i o 42 proc. w krajach rozwiniętych. Według prognoz w 2025 r. będzie 300 mln osób dorosłych chorych na cukrzycę, w tym 76 proc. zachorowań w krajach rozwijających się. W Polsce duża część amputacji jest wynikiem powikłań cukrzycy. Do najważniejszych i najgroźniejszych z nich zaliczyć należy właśnie tzw. zespół stopy cukrzycowej. Powikłania dotyczą: naczyń krwionośnych, nerwów, mięśni, skóry oraz kości stopy. Pojawiają się zaburzenia czucia w stopie, ograniczenie ruchomości stawów oraz zaburzenia ukrwienia. Jest to poważny problem społeczny i tylko współpraca lekarzy wielu specjalizacji oraz profilaktyka może uchronić przed najgorszym – amputacją. Według szacunków ok.40-60 proc. wszystkich nieurazowych amputacji kończyn dolnych dokonuje się u pacjentów z problemami cukrzycowymi.

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z lekarzami różnych specjalizacji wszelkie działania zmierzające do poprawy obecnego stanu, a przede wszystkim uświadamianie zagrożenia wynikającego z zaniedbań zespołu stopy cukrzycowej mają głęboki sens. Jak przy każdym schorzeniu, tak i przy stopie cukrzycowej – najważniejsze jest zapobieganie, a ponadto koszty profilaktyki stopy cukrzycowej i wczesnej interwencji są relatywnie niskie w porównaniu z kosztami leczenia owrzodzeń stóp czy amputacji. W Szwecji od wielu lat prowadzi się bardzo zaawansowane działania, które przynoszą ulgę pacjentom oraz pomagają zrozumieć przebieg choroby. Nie chodzi tu tylko o badania farmakologiczne, ale również o profilaktykę polegającą m.in. na wykonywaniu różnego rodzaju zaopatrzenia ortopedycznego takiego jak wkładki czy specjalne obuwie.

Jak wynika z prelekcji, czynnikiem odpowiedzialnym za spadek ilości wykonywanych radykalnych amputacji jest kwalifikowana opieka naczyniowa oraz multidyscyplinarny zespół ds. opieki nad stopą cukrzycową. W skład takiego zespołu wchodzą: diabetolog, chirurg, ortopeda, pielęgniarka diabetyczna, podiatra, ortotyk, chirurg naczyń. Kongres ten jest dopiero początkiem działań podejmowanych przez Skandynawskie Laboratorium Medyczne na rzecz profilaktyki stopy cukrzycowej. SOL sprowadza i zaopatruje pacjentów cierpiących na zespół stopy cukrzycowej w specjalne obuwie i wkładki, indywidualnie dopasowane do każdego pacjenta. Ponadto planowane są kolejne kongresy medyczne.